Firma

Miejska Spółka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona 2 stycznia 2013r.

Głównym zadaniem spółki jest zapewnienie ciągłości i powszechnej dostępniości dostaw odpowiedniej jakości wody do mieszkańców gminy i miasta Złoczew, oczyszczanie ścieków komunalnych, prowadzenie ciepłowni miejskiej oraz świadczenie usług komunalnych na rzecz mieszczkańców gminy.