Dział wodociągowy

Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. z dniem 1 grudnia 2013r. rozpoczeła wdrażanie tzw. system płatności masowych. Oznacza to, iż dla każdego klienta został wygenerowany indywidualny numer rachunku bankowego na jaki dokonywane są płatności za wodę. Numer ten umieszczany jest na każdej fakturze.

Prosi się o dokładne sprawdzanie numeru rachunku bankowego na jaki dokonują Państwo swoich płatności.