Dział ciepłowniczy

58 9256 0004 0045 1004 2000 0040

Rachunek ten służy do uiszczania należności za C.O i C.W.