Dział komunalny

79 9256 0004 0045 1004 2000 0050

Na rachunek ten uisza się opłaty na usługi komunalne.