Dział komunalny

Dział komunalny zajmuje sie świadczeniem usług dla ludności.

Usługi te obejmują:

- wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych,

- naprawy dróg gminnych,

- usługi remontowo-budowlane,

- dbanie o zieleńce na terenie miasta,

- zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników,

- usługi transportowe,

- wynajem maszyn i urządzeń.