Aktualności

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpowadzania ścieków na terenie Gminy Złoczew na okres od 11 czerwca 2018 r. do dnia 10 czerwca 2021r.  file19837


Stawki na dostawę ciepła 

Aktualnie obowiązujące stawki na dostawę ciepła na terenie miasta Złoczew kształtują się nastepująco:

1 GJ- 52,94 zł nettto

1 MW 15443,03 zł netto